Strona używa cookies

Teatr w budowie

Tematem książki jest architektura legendarnego w Lublinie „Teatru w Budowie”, którego „proces budowy” trwał od lat 70. ubiegłego stulecia do 2016 roku – przeszło 40 lat!

Przez większość tego czasu w centrum miasta stał niedokończony gmach odgrodzony płotem i zarastający zielenią. W 2012 roku m.in. subwencje unijne pozwoliły uruchomić ponownie budowę. Obecnie jest to jedna z wiodących instytucji kultury pod względem infrastrukturalnym w regionie. Historia budynku ilustruje z jednej strony ambicje i zarazem niewydolność produkcyjną minionego ustroju a z drugiej modernizacyjne ambicje okresu polskiej transformacji. Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie wspomnianego procesu i próbę ogólniejszej refleksji na temat budowania.

Wyjątkowość projektu polega na zastosowaniu efektownych rozwiązań (zadrukowany i otwarty grzbiet, abstrakcyjny, tłoczony front okładki) w całkowitej zgodzie z tematem publikacji. Rozwiązania częste w książce typowo artystycznej zostały z powodzeniem zastosowane w publikacji w dużej mierze naukowej. Zdecydowaliśmy się potraktować książkę przede wszystkim jako przestrzenny obiekt i zwrócić uwagę na jego fizyczne właściwości, uwidocznić szycia i klejenia. W ten sposób stała się właściwą ilustracją prezentowanego w tekście i na zdjęciach budynku.

  • Typ projektu Książka
  • Zakres prac Projekt środka, Skład, Projekt okładki
  • Format / Objętość 175×250 mm, 450 stron
  • Papier / Oprawa Revive Pure Natural Offset 140 g/m², Magno Gloss 150 g/m², twarda
  • Fonty Karmina Sans, Klavika Display
  • Data 2016
  • Klient Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
  • Nagrody 50 Books | 50 Covers 2017