Strona używa cookies

Lublin Filmowy

Publikacja wydana przez Lubelski Fundusz Filmowy (jednostkę Wydziału Kultury Urzędu Miasta) jest opracowaniem dotyczące branży filmowej, jej dokonań, planów i wpływu na rozwój miasta.

Książka adresowana jest do dwóch głównych grup odbiorców: osób z branży filmowej potencjalnie zainteresowane realizacją produkcji w przestrzeniach miasta oraz szerszego grona wszystkich zainteresowanych filmem, turystyką filmową, ale też samym Lublinem i jego historią.

Publikacja jest podzielona na dwie części: 1. opisową (Lublin Filmowy) prezentującą związki miasta z filmem, historię realizacji dokumentalnych i fabularnych powstałych w mieście; 2. albumową (Filmowy Lublin), której celem jest pokazanie plenerów atrakcyjnych z punktu widzenia branży filmowej. Podział podkreśliliśmy przy użyciu dodatkowych, wewnętrznych okładek, które ułatwiają nawigację i obsługują funkcje wizerunkowe.

Zależało nam na tym, żeby przesunąć projekt w stronę bardziej odważnych realizacji i poszerzyć paletę środków stosowanych w wydawnictwach promocyjnych Urzędu Miasta. Dlatego zrezygnowaliśmy z oprawy twardej na rzecz szwajcarskiej, zastosowaliśmy oszczędną typograficzną okładkę. Ponadto zamiast otwarcia tradycyjnym słowem od włodarzy zaproponowaliśmy otwarcie indeksem filmów zrealizowanych w Lublinie.

Chcąc utrzymać atrakcyjność wydawnictwa dla szeroko zdefiniowanej grupy docelowej zdecydowaliśmy się na proste uszlachetnienie okładki – delikatnie metalizowany papier ma w dalszym planie przywodzić skojarzenia ze srebrnym ekranem.

  • Typ projektu Książka
  • Zakres prac Projekt środka, Skład, Projekt okładki
  • Współpraca Przygotowanie zdjęć do druku (Tomek Kubaczyk)
  • Format / Objętość 217×220 mm, 240 stron
  • Papier / Oprawa Arctic Volume Ivory 130 g/m², szwajcarska
  • Fonty Scala Pro, Nocturne
  • Data 2020
  • Klient Lubelski Fundusz Filmowy
  • Nagrody Najpiękniejsze Książki Roku 2021 (Wyróżnienie)