Strona używa cookies

Śpiew tradycyjny – modele edukacji

Publikacja jest zbiorem tekstów podsumowujących polsko-serbską konferencję na temat tradycyjnego śpiewu. Wydawca dążył do wyróżniającego się i niekonwencjonalnego podejścia do estetyki tradycyjnej kultury, aby uniknąć popularnych kodów powszechnie stosowanych w projektach o tematyce ludowej.
Koncentrujemy się na śpiewie jako głównym temacie książki. Naszą ambicją było pokazanie ekspresji i dynamiki tradycyjnego głosu w sposób literacki. Szukaliśmy jasnego wzoru, czyli rozwiązania oczywistego dla tradycyjnej kultury, ale osiągniętego dzięki technice związanej z inną estetyką. Nowatorskim rezultatem jest umiejętne zastosowanie op-artowej estetyki w kontekście tradycyjnej kultury.
Warto zwrócić uwagę na zastosowanie koncentrycznych kręgów, które wypełnione są zarówno znaczeniami, jak i symbolicznymi odniesieniami do tradycyjnych kultur, a jednocześnie jednym z rozpoznawalnych środków wizualnej reprezentacji dźwięku. Filtr przeciwpyłowy dyktuje przygotowanie motywu wydrukowanego na okładce, co skutkuje abstrakcyjną kompozycją elementów nakładających się na siebie w rytmiczny sposób. Symbolizuje spotkanie dwóch tradycji rozumianych jako wzajemność i wymiana. Wybór kolorów został określony przez polskie i serbskie flagi narodowe – granatowy, czerwony i biały.