Strona używa cookies

Strefa półcienia

Katalog jest podsumowaniem cyklu warsztatów o sztuce współczesnej adresowanych do osób niewidomych i niedowidzących. Tematem przewodnim warsztatów była pozawizualna percepcja sztuki. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi osób niewidomych i niedowidzących na dostępny charakter sztuki współczesnej oraz pokazanie osobom widzącym perspektywy odbioru sztuki przez osoby z wadami wzroku.

Projekt jest zgodny z zasadami adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób słabowidzących (na podstawie wytycznych Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego). Konsekwentne zastosowanie się do zaleceń wiązało się z licznymi ograniczeniami w procesie projektowym. Rezultatem jest dynamiczna, wyróżniająca się kolumna i okazały format dające pierwszeństwo czytelnikom niedowidzącym. Z tym wiąże się decyzja o priorytetowym potraktowaniu warstwy tekstowej i opisów, a zarazem redukcji dokumentacji fotograficznej do minimum. Trzeba dodać, że treści dostępne są również w postaci audiobooka i jako tekst do czytników. Zależało nam na podkreśleniu związku publikacji ze sztuką współczesną. Dlatego zdecydowaliśmy się na barwienie brzegów i oprawę szwajcarską, które umożliwiają efektowne otwarcie katalogu. Środkiem artystycznym są również wyraźne ingerencje w zdjęcia dzielące rozdziały. Funkcją poznawczą zastosowanych modyfikacji jest próba przybliżenia obciążonej percepcji, unaocznienie czytelnikowi widzącemu trudności z jakimi mierzą się osoby dotknięte różnymi wadami wzroku.

  • Typ projektu Książka
  • Zakres prac Projekt środka, Skład, Projekt okładki
  • Format / Objętość 200×297 mm, 96 stron
  • Papier / Oprawa Munken Print Cream 150 g/m², szwajcarska
  • Font Soleil
  • Data 2021
  • Klient Karuzela Sztuki / Centrum Kultury w Lublinie